Det kändes naturligt att ha ett café i anslutning till bageriet.
Caféet öppnade under Påsken -08 i samband med KVIRR (KonstVandring i RanRiket)

Fotograf: Leif Milling